ERZİNCAN ŞUBESİNİN 31 Ağustos 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ DERNEĞİ ( MİDDER ) ERZİNCAN ŞUBESİNİN

31 Ağustos 2018  TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR

 

Şubemizin 1. Olağan genel kurul toplantısının 31 Ağustos 2018 tarihinde Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu adresinde saat 11:00 de aşağıda ki gündemle yapılmasına;  toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının aynı yer ve saatte 07 Eylül 2018 tarihinde aşağıda ki gündemle yapılmasına ve üyelerimize sms/mahalli yayın/yazılı bildirim/gazete ilanı ve/veya  derneğimizin resmi web adresi olan www.midder.org.tr sitesi üzerinden bu yayın araçlarından her hangi birisi ile duyuru yapılmasına;

Kongrenin Gündemi:

1. Yoklama ve açılış

2. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

3. Divan seçimi

4. Şube yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5. Şube yönetimi için 15 asil ve 7 yedekle yönetim kurulu üye seçimi ile denetim kurulu 3 asil ve 3 yedek üye seçimi

6. Tüzükte belirtilen üye sayısına göre genel merkez kongre delegesi seçimi

7. Dilek temenni ve kapanış

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.midder.org         info@midder.org